browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Fish picnic – Lim Fjord

Excursions and boat trips Rovinj Delfin

IZLET FISH PICNIC  BRODOM “MARIS”

Cijelodnevni izlet od 10,30 h do 17,30 h

 Izleti iz Villlas Rubina za limski kanal - Lim FjordPOLAZAK IZLETA:IZ  ROVINJSKE LUKE S  MALOG  MOLA, PARKIRALIŠTA “VALDIBORA”,  MOLA “DELFIN” I TN VILLAS RUBIN GDJE IMAMO I PRODAJNO MJESTO.

Izleti iz Villlas Rubina i Rovinja s ručkom na brodu za limski kanal - Lim FjordPRAVI NAČIN DA DOŽIVITE ROVINJSKU OBALU TE DA KUŠATE LOKALNE SPECIJALITETE. PLOVEĆI OKO ROVINJSKIH OTOKA OBIĆI ĆEMO LIMSKI KANAL I VIDJETI LJEPOTE KOJE SKRIVA. POSJETIT ĆETE “GUSARSKU SPILJU” U KOJOJ SU SE SKRIVALI ODMETNICI U NEKA DAVNA VREMENA, A KOJA JE DANAS POSTALA VELIKA ATRAKCIJA. PLOVEĆI DO KRAJA LIMSKOG KANALA VIDJET ĆETE POZNATA UZGAJALIŠTA RIBA I ŠKOLJKI TE UŽIVATI U FLORI I FAUNI JEDINSTVENOJ U OVIM KRAJEVIMA UNUTAR ZAŠTIĆENOG SPOMENIKA PRIRODNE BAŠTINE “LIM FJORD”.  SVE ĆE BITI POPRAĆENO LOKALNIM SPECIJALITETIMA, PRAVIMISTARSKIM PICNICOM: OD GRAPE, PREKO SARDONA DO SVJEŽE, TOG JUTRA ULOVLJENE RIBE I MESA NA ŽARU. IMATI ĆETE I VREMENA ZA SUNČANJE I KUPANJE NA MJESTIMA DO KOJIH INAČE NE BISTE MOGLI DOĆI.

Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Predmet

Vaša Poruka