browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Lim fjord panorama

 izleti brodom iz Rovinja u Limski kanal- Lim fjord

Panoramski izleti brodom “Delfin”

Ekskurzije u Limski kanal od 13.30h do 17.30h

PAUZA 20 MIN KOD “GUSARSKE SPILJE” I PAUZA 60 MIN. NA KRAJU LIMSKOG KANALA

izleti brodom Delfin u Limski kanal - Lim FjordIZLET ZAPOČINJE POLASKOM  IZMEĐU  MALOG I VELIKOG MOLA ROVINJSKE LUKE, PARKIRALIŠTA “VALDIBORA”, MOLA “DELFIN”.

LIMSKI ZALJEV ILI LIM FJORD JEDAN JE OD NAJLJEPŠIH ZALJEVA JADRANSKE OBALE. DUG JE 11 KM, A NJEGOVE DUBINE SKRIVAJU RAZNOLIKU I BOGATU PODVODNU FLORU I FAUNU. TIJEKOM NAŠEG IZLETA BRODOM DUŽ LIMSKOG KANALA OČARATI ĆE VAS BOGATA MEDITERANSKA VEGETACIJA MEĐU KOJOM SE SKRIVAJU ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA KAO ŠTO JE ŠPILJA SV. ROMUALDA.
TIJEKOM EKSKURZIJE U LIMSKI KANAL POSJETIT ĆETE I GUSARSKU SPILJU U TRAJANJU OD 20 MINUTA GDJE ĆETE IMATI DOVOLJNO VREMENA ZA KUPANJE. SA VIDIKOVCA ISPRED SPILJE PRUŽA SE JEDINSTVENI POGLED NA LIMSKI KANAL.
IZLET  BRODOM U ZAŠTIĆENOM PRIRODNOM KANALU, GDJE SE NALAZI JEDNO OD NAJVEĆIH UZGAJALIŠTA RIBA I ŠKOLJKI, KOJE MOŽETE KUŠATI U RESTORANIMA PRI KRAJU LIMSKOG KANALA U PAUZI OD 1 SAT.
HVALA I  DOBRODOŠLI !

Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Predmet

Vaša Poruka