Fish picnic – Lim Fjord

Fish picnic – Lim Fjord

IZLET FISH PICNIC BRODOM “MARIS”

Cjelodnevni izlet od 10,00 h do 16,30 h

PAUZA ZA PLIVANJE NA CRVENOM OTOKU U TRAJANJU OD 1,5 SATA, DRUGA PAUZA OD 1,15 SATI U LIMSKOM KANALU DA BI SE POSJETILA PIRATSKA SPILJA I MOGUĆNOST PLIVANJA, TE TREĆA PAUZA U PREDIVNOJ UVALI BLIZU LIMSKOG KANALA TIJEKOM KOJE ĆE BITI RUČAK NA BRODU I JOŠ JEDNA MOGUĆNOST ZA PLIVANJE.

EKSKURZIJSKA FISH PICNIC – brod „Delfin“
Cjelodnevni izlet brodom od 10,00 h do 17,00 h

KRATAK IZLET OKLOLO OTOKA OD 10.00 DO 11:55. PAUZA ZA PLIVANJE NA CRVENOM OTOKU (ST.ANDREA)OD 1SAT I RUČAK NA BRODU. IZLET SE NASTAVLJA U LIMSKOM KANALU SVE DO UZGAJALIŠTA RIBA I ŠKOLJKI.U LIMSKOM KANALU IZLET PRAVI PAUZU ZA RAZGLEDAAVANJE NA “PIRATSKOJ SPILJI” OKO 40 MIN GDJE SE MOŽETE I KUPATI

POLAZAK IZLETA: IZ  ROVINJSKE LUKE S  MALOG  MOLA, PARKIRALIŠTA “VALDIBORA”,  MOLA “DELFIN” I TN VILLAS RUBIN GDJE IMAMO I PRODAJNO MJESTO.

PRAVI NAČIN DA DOŽIVITE ROVINJSKU OBALU TE DA KUŠATE LOKALNE SPECIJALITETE. PLOVEĆI OKO ROVINJSKIH OTOKA OBIĆI ĆEMO LIMSKI KANAL I VIDJETI LJEPOTE KOJE SKRIVA. POSJETIT ĆETE “GUSARSKU SPILJU” U KOJOJ SU SE SKRIVALI ODMETNICI U NEKA DAVNA VREMENA, A KOJA JE DANAS POSTALA VELIKA ATRAKCIJA. PLOVEĆI DO KRAJA LIMSKOG KANALA VIDJET ĆETE POZNATA UZGAJALIŠTA RIBA I ŠKOLJKI TE UŽIVATI U FLORI I FAUNI JEDINSTVENOJ U OVIM KRAJEVIMA UNUTAR ZAŠTIĆENOG SPOMENIKA PRIRODNE BAŠTINE “LIM FJORD”.  SVE ĆE BITI POPRAĆENO LOKALNIM SPECIJALITETIMA, PRAVIMISTARSKIM PICNICOM: OD GRAPE, PREKO SARDONA DO SVJEŽE, TOG JUTRA ULOVLJENE RIBE I MESA NA ŽARU. IMATI ĆETE I VREMENA ZA SUNČANJE I KUPANJE NA MJESTIMA DO KOJIH INAČE NE BISTE MOGLI DOĆI.